Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Προώθησης

Η Goldair Congress AMC ειδικεύεται στον τομέα της Στρατηγικής Ανάπτυξης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης και Προώθησης σε Επιστημονικές Εταιρείες, Οργανισμούς και Ιατρικούς Φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποιώντας εμπεριστατωμένες μελέτες αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της κάθε εταιρείας, οργανισμού και φορέα, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα και προτείνει στρατηγικές, προσαρμοσμένες στις σύνθετες ανάγκες τους. Παράλληλα με τη μελέτη βελτίωσης όλων των παραγόντων και παραμέτρων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κάθε εταιρείας, οι έμπειροι επαγγελματίες της Goldair Congress AMC αναλαμβάνουν τη διαχείριση, διεκπεραίωση πρακτικών θεμάτων, εξεύρεση πόρων και γενική εκπροσώπηση. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνολογική υποστήριξη και δυνατότητα πρόσβασης σε εγκεκριμένους προμηθευτές, η Goldair Congress AMC εστιάζει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των επιστημονικών εταιρειών και ιατρικών φορέων, συμβάλλει στην ευελιξία τους και επιτυγχάνει την ανάπτυξη της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας, με στόχο την ουσιαστική επέκτασή τους.

Οι υπηρεσίες της Goldair Congress πάνω στο τομέα της Διαχείρισης είναι οι εξής:
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη των Οργανισμών, Επιστημονικών και Ιατρικών Φορέων
• Στρατηγική Ανάλυση και Επιχειρηματική σχεδίαση ανάπτυξης
• Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση
• Οργάνωση Συναντήσεων Διοικητικού Συμβουλίου
• Εξελιγμένο in-house λογιστικό σύστημα βάσης δεδομένων
• Χειρισμός επικοινωνίας και Social Media
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Εξεύρεση Χορηγιών και άλλων πόρων
• Διαχείριση Εκδηλώσεων και συνεδρίων
• Επικοινωνία με τα ήδη υπάρχοντα μέλη του Ιατρικού Φορέα και Προσέγγιση νέων
• Συνολική επίβλεψη

Goldair_Congress_AMC