Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Goldair Tourism αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας διακρίνονται τόσο για την εξειδίκευση, τη τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους, όσο και για τις ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, τη διορατικότητα και τη δημιουργική τους σκέψη.

Αφοσιωμένοι σε ένα κοινό όραμα, αμοιβαίους στόχους και οφέλη με την ίδια την εταιρεία, επικεντρώνονται στη δημιουργία αξιόπιστων συνεργασιών και στην επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προς όφελος των πελατών τους. Με μεθοδικότητα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, συμμετέχουν ενεργά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Goldair Tourism, ενισχύοντας την ανάπτυξη της εταιρείας και κατ’ επέκταση την προσωπική τους επαγγελματική πρόοδο και ευημερία.

Περιβάλλον Εργασίας

Η εταιρεία Goldair Tourism διατηρεί την έδρα της στην Αττική. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των γραφείων της, προτεραιότητα έχουν η ασφάλεια, η υγιεινή και η προστασία των εργαζομένων για ένα άρτιο περιβάλλον εργασίας. Για την επίτευξη των ιδανικών αυτών συνθηκών εργασίας, τόσο στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όσο και σε κάθε χώρο δραστηριότητάς της Goldair Tourism, η εταιρεία διαθέτει τεχνολογία αιχμής και τα απαραίτητα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει μία ανθρωποκεντρική πολιτική, η οποία βασίζεται στην αξιοκρατία, υποστηρίζει τις νέες ιδέες, ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών  και επιβραβεύει τη συνέπεια και την αφοσίωση. Συνδυάζοντας την εργασία με τη συνεχή εκπαίδευση, τη τεχνογνωσία και την αξιολόγηση, παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της, όλα τα απαραίτητα μέσα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στο μέγιστο.

Οι πλούσιες δραστηριότητές της, είτε αφορούν πρωτοβουλίες στα πλαίσια προγραμμάτων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είτε πραγματοποιούνται για ψυχαγωγικούς λόγους, ενισχύουν την επαφή των εργαζομένων με την εταιρεία, δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αποτελούν ένα σημαντικό μέσο ανταμοιβής της Goldair Tourism προς τους αφοσιωμένους συνεργάτες της.

Goldair_Tourism_Workplace