Η εταιρεία Goldair Tourism του ομίλου Goldair είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας, ISO 9001.

Εφαρμόζοντας τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, πραγματοποιώντας αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους και διαθέτοντας διεθνή πιστοποιητικά, διατηρεί το επίπεδο των υπηρεσιών της σύμφωνο με τα υψηλά πρότυπα που διακρίνουν την παγκόσμια αγορά.

Goldair_Iso_new