Η εταιρεία Goldair Tourism του ομίλου Goldair είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας, ISO 9001: 2008.

Εφαρμόζοντας τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, πραγματοποιώντας αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους και διαθέτοντας διεθνή πιστοποιητικά, διατηρεί το επίπεδο των υπηρεσιών της σύμφωνο με τα υψηλά πρότυπα που διακρίνουν την παγκόσμια αγορά.

Iso_certification